Optrekkend vocht

Optrekkend vocht is een veelvoorkomend probleem dat vervelende gevolgen kan hebben. Dit probleem wordt ook wel opstijgend vocht genoemd en ontstaat doordat grondvocht vanuit de fundering van uw huis de woonruimte binnendringt. Dit grondvocht bevat vaak schadelijke zouten die achterblijven op de muur nadat het vocht verdampt is. Lekkageoplossingen.nl biedt voor u de ideale oplossing voor optrekkend vocht en kan u hiermee helpen. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden.

Hoe kan ik optrekkend vocht herkennen?

 • Vochtkringen boven de plinten
 • Een muffe geur in uw woning
 • Zoutpluizen en schimmel op de muur
 • Een hoge luchtvochtigheid in huis
 • Loshangend behang of afgebladderde verf
 • Toename van condensvorming
 • Een vochtige vloer

Het Probleem

 • Water trekt in kelderwanden op
 • Buitenafwerking brokkelt af
 • Schades aan bovengelegen woningen ontstaan
 • Binnenafwerking brokkelt af
 • Schades aan inrichting en opgeslagen goederen
 • Gevaar voor schimmelvorming

De Oorzaak

Onderkelderde buitenwanden van gebouwen hebben in de regel 2 afdichtingen nodig tegen vocht. Tegen optrekkend vocht in de wanden ( horizontale barrière )   Tegen doorslaand vocht in de muren door zijdelings binnendringend vocht uit het omliggende aardbereik. ( verticale barrière )

Kelderwanden zijn op deze manier steeds aan optrekkend en doorslaand vocht onderhevig. Door het ontbreken van, of technisch verkeerd uitgevoerde afdichtingen dringt er water in de wanden.

Afbeeldingsresultaat voor optrekkend vocht"

De oplossing BKM-HZ250-Pro

BKM-HZ250 Pro behoort tot de zogenaamde hydrofobische afdichtingssystemen, is niet oplosbaar in water en verdeelt zich zelfs in volledig natte wanden. Het impregneert muren zonder te poriën af te dichten of te verstoppen. De innovatieve productsamenstelling van in paraffineolie opgeloste polymeren zorgt er voor dat na applicatie een permanent waterkerend polymeermembraan in de bouwstoffen achterblijft.       

Door het impregneren met BKM-HZ250 Pro droogt de muur op natuurlijke wijze. Aanwezig water verdampt en de poriën zijn weer met lucht i.p.v. water gevuld. Bouwstoffen krijgen hun natuurlijk isolerend vermogen weer terug en blijft dampopen. ( Afbeelding 3 )

BKM-HZ250 Pro is geschikt voor injectie in minerale bouwstoffen als zowel horizontale als ook verticale barrière tegen optrekkend vocht boven het drukwateroppervlak.

Producteigenschappen

 • Hydrofoberend
 • Gebruiksklaar
 • Zelfverdelend in muren
 • Geschikt voor 99 % vochtige muren
 • Voordelen
 • Geen verstoppingen van het capillaire systeem in muren
 • Wanden blijven dampopen
 • Geen droging of voorverwarming van de muur nodig
 • Gegarandeerde werking tegen capillair vocht
 • Maakt natuurlijke droging van muren mogelijk
 • Boorgaten hoeven niet te worden voorgevuld

Geschikt voor

 • Baksteen
 • Natuursteen
 • Zandsteen
 • Kalkzandsteen en Gasbeton
 • Holle stenen

Toepassing:

Aanbrengen horizontale barrière met BKM-HZ250 Pro

De eerste rij boorgaten wordt in de regel op een hoogte van ca. 10 tot 15 cm. boven de vloer, in een onderlinge afstand van 25 cm gemarkeerd. Begonnen wordt op ca. 10 tot 15 cm uit een evt. hoek.

De gaten worden met een diameter van 14 mm onder een hoek van 30 to 50 graden, afhankelijk van de muurdikte, naar onderen in de wand geboord. Indien mogelijk in de steen en niet in de voeg boren. Ieder boorgat moet minstens 1 voeg doorboren, dit komt de verdeling van het product ten goede. 

Het boorgat moet doorlopen tot het midden van de muur en tot ca. 10 cm onder vloerniveau.

Boorsel met een stofzuiger uit de boorgaten verwijderen; dit bevordert het opnemen van de BKM-HZ250 Pro in de muren

Aansluitend worden de 14 mm BKM injectieventielen m.b.v. een accu schroefmachine in de boorgaten geschroefd en wordt met de BKM lagedruk pomp de benodigde hoeveelheid in elk ventiel gepompt. Daarna kunnen de ventielen worden losgeschroefd en verwijderd worden. Boorgaten kunnen worden opgevuld en afgedicht met een mortel.

De verwerking van BKM-HZ250 Pro is met een geringere onderlinge afstand ook mogelijk conform de richtlijnen van het WTA mogelijk. Hiervoor de voorschriften van het WTA erop na slaan.

Bewerking

Het verdient aanbeveling om na een reactietijd van 3 tot 4 weken de oude verf- en afwerklagen te verwijderen. Hierdoor wordt het drogingsproces van behandelde muren versneld en de in de oude lagen opgenomen zouten worden op deze manier afgevoerd. De verwijderde afwerkingen kunnen later worden vervangen door afwerkingen uit het BKM-Mannesmann gamma. Als verf uitsluitend damopen silicaat verven gebruiken.

Uitzonderingen

Het injecteren van holle stenen gebeurd op een derde van de bovenkant zodat de holle ruimte wordt opgevuld. Verdeling van de BKM-HZ 250 Pro gebeurt dan door de voegen. Bij natuurstenen moet het boorgat zodanig worden geplaatst dat op de helft van de muur een voeg of een holle ruimte geraakt wordt. Het is bij dit systeem niet noodzakelijk holle ruimtes op te vullen. De onderlinge afstand van de boorgaten is bij beton en natuursteen te verkleinen op 12,5 cm en ook de aan te brengen hoeveelheid is met de helft terug te brengen. Aan te bevelen is om de benodigde hoeveel niet met een pomp aan te brengen maar om deze muren drukloos, met injectieflessen, de benodigde hoeveelheid op te laten nemen.

Drogingstijd

De drogingstijd van de muur tot de waarde van de omgeving is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de muur alsook het aanvullend ventileren van de behandelde ruimte. De dikte van de muur en de aanwezigheid van afwerklagen spelen hierbij een rol. De totale drogingsduur kan hierdoor sterk variëren tussen 6 en 18 maand. Drogingapparatuur pas na de reactietijd van 3 tot 4 weken inzetten !.

Toepassing:

Aanbrengen verticale barrière met BKM-Mannesmann HZ 250 Pro

Bij deels onderkelderde of overbouwde buitenwanden, of wanden die niet ontgegraven kunnen worden kan de doorslaande muur van binnen met de BKM-HZ250 Pro vol vlaks van binnen tegen van buitenaf doorslaand vocht afgedicht worden. Hiervoor wordt de gehele muur met BKM-HZ250 geïnjecteerd om zodoende een volledige verticale afdichting in de muur tot stand te brengen. De minimale aan te brengen hoogte is minimaal 15 cm boven maaiveldhoogte. Een eerste rij boorgaten wordt met een onderlinge afstand van 25 cm aangebracht en moet op de helft van de muur eindigen. De hoek waaronder deze gaten worden aangebracht is, afhankelijk van de muurdikte, tussen 30 en 50 graden. Minstens 1 voeg moet hierbij worden doorboort en aan de hoeken zijn telkens 2 boorgaten scheef over  elkaar nodig. Volgende boorrijen worden schaakbordsgewijs, telkens 25 cm over elkaar geboord tot minimaal 15 cm boven maaiveld. Bij partiële vlakafdichtingen worden de boorgaten tot minimaal 50 cm boven de laatst erkenbare beschadiging aangebracht.

BKM Mannesmann

Wij werken samen met BKM Mannesmann en wij zijn erkend verwerker hiervan. Voor meer informatie kunt u ook de website van BKM Mannesmann bekijken: https://bkm-mannesmann.nl/.

BKM Mannesman

 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij zullen u nader toelichten wat wij voor u kunnen betekenen.